Dlaczego Chata?

Metoda

W trosce o najwyższą jakość i skuteczność kształcenia opracowaliśmy własną metodę nauczania, łączącą zalety standardowych systemów stosowanych przez większość szkół i eliminującą ich wady.

Metoda Aktywizująca polega na czynnym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy, co znacząco przyspiesza opanowanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z obcojęzycznym rozmówcą. Jednocześnie stosowany podczas każdego spotkania trening utrwalający oraz dopracowana technika prowadzenia zajęć pobudzają motywację do nauki, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu językowego

Lektorzy

Nasi lektorzy to doskonali nauczyciele, którzy swoją pozytywną energią potrafią aktywizować motywację i zachęcić słuchaczy do nauki. Możemy pochwalić się doskonale wykształconym i doświadczonym zawodowo zespołem. Mamy też w swym gronie "native speakers" z przygotowaniem metodycznym.

W Chacie Języków Świata najbardziej doświadczeni lektorzy wraz z naszym Metodykiem pełnią stały i fachowy nadzór nad poziomem nauczania. Ponadto Metodyk organizuje warsztaty, wykłady i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Nadzwyczaj ważnym aspektem jego pracy jest hospitowanie i dokładna ocena zajęć, co pozwala szkole upewnić się, że praca wszystkich lektorów jest tak samo skuteczna. Metodyk służy swoją wiedzą i doświadczeniem także słuchaczom szkoły.

Rekrutacja

Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest rzetelny i rozbudowany proces rekrutacji. Dzięki temu unikniesz niewłaściwego dopasowania do grupy i będziesz mógł w pełni rozwijać swoje umiejętności. Test rekrutacyjny składa się z dwóch części:

  • pisemnej (sprawdzającej rozumienie języka pisanego, umiejętność redagowania tekstu oraz znajomość słownictwa i gramatyki)
  • ustnej (sprawdzającej umiejętność mówienie i rozumienia języka mówionego).

Następnie, po otrzymaniu wyników, zaproponujemy Ci grupę na odpowiednim dla Ciebie poziome zaawansowania. Za przystąpienie do egzaminu nic nie płacisz!

Ponieważ żadna metoda określania biegłości językowej nie jest skuteczna w 100% umożliwiamy naszym słuchaczom zmianę poziomu, szczególnie po pierwszych kilku zajęciach.

Wielkość i dopasowanie grup

Chata Języków Świata stawia na wysoką efektywność nauczania. Dlatego nasze grupy liczą nie więcej niż 9 osób, a niektóre z nich to grupy 4-osobowe. Dzięki temu każdy może w aktywny sposób uczestniczyć w zajęciach.

Jakości nauczania sprzyja również niespotykany poziom dopasowania słuchaczy do grupy. Uczniowie dobierani są nie tylko pod względem poziomu znajomości języka, lecz również pod kątem wieku i szybkości przyswajania wiedzy.

Atmosfera

W Chacie napotkacie niespotykaną atmosferę. Szkoła jest urządzona bardzo przytulnie tak aby każdy wchodząc od razu poczuł się zrelaksowany i jednocześnie zmobilizowany do nauki. W każdej sali znajduje się kącik herbaciano-kawowy, w którym każdy słuchacz może przygotować sobie aromatyczną kawę lub herbatę. W Chacie nie panuje atmosfera „biurowa”, zarówno słuchacze jak i lektorzy czują się swobodnie.

Certyfikat

Na zakończenie kursu słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu informujący o poziomie, ilości godzin oraz o ocenie. Na życzenie słuchacza można uzyskać załącznik do certyfikatu, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące opanowania poszczególnych umiejętności językowych.

Dodatkowe atuty

Materiały w cenie

Podejmując kurs językowy w Chacie w cenie kursu otrzymasz dodatkowo podręcznik, teczkę na materiały oraz gorącą kawę i herbatę na każdych zajęciach.

Płatność w ratach

Nie musisz płacić całej kwoty za wybrany kurs. Możesz wybrać płatność ratalną i bez żadnych dodatkowych kosztów regulować należność przez 5 miesięcy.

Włoski gratis

Tylko u nas wykupując kurs dowolnego języka kurs języka włoskiego dostajesz gratis!

Film o nas